Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Groningsche en Evangelische richtiDg noemde. Na voorlezing Tan teekenende plaatsen uit verschillende zijter werken, vooral uit zijne populaire dogmatiek voor de beschaafden, verdween deze glimlach, en werd men het met mij ééns.

Ik hoop deze studie over regenbogen en zijn weik voort te zetten; maar daartoe moetik eerst onderzoeken , wat de Franekersche Kerkeraads-notulenboeken , en wat de Annales van de Friesche Academie, nu in de Leeuwardsche bibliotheek bewaard, voor zijn verderen levenstijd en aangaande zijnen arbeid opleveren. Ik hoop daarbij dezelfde vriendelijke hulpvaardigheid te ondervinden, die Ds. l. j. van Apeldoorn en Ds. l. j. s. crousaz mij hebben betoond, welke laatste mij het belangrijke Kerkeraads-Notulenboek van Stavoren leende.

Groningen.

W. MALL1NCKRODT.

Sluiten