Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is zeker geen gemaklijke taak om in een bestek, zoo kort als van de afleveringen van de serie „Kerk en Secte" eene eenigszins volledige schets te geven van „Spiritualisme" en „Spiritisme", vooral met het oog op de groote onkunde en het even groote vooroordeel, waarmee dit verschijnsel gewoonlijk te worstelen heeft. In zooverre acht ik het eene gelukkige gedachte van den redacteur van „Kerk en Secte" om ook aan de bespreking van dit verschijnsel een plaats te gunnen in deze serie; ofschoon het aan den anderen kant niet ontkend worden kan, dat het moeilijk zou zijn aan te wijzen waartoe Spiritualisme en Spiritisme gerekend worden moeten, tot „kerk" of tot „secte"; en men eigenlijk voorop stellen moet, dat zij tot geen van beiden behooren. Eene secte vormen de Spiritualisten en Spiritisten niet; en evenmin eene kerk; maar wel zijn er groepen onder hen, die min of meer sectarische neigingen vertoonen; terwijl er ook overtuigde Spiritualisten en Spiritisten gevonden worden binnen de grenzen der bestaande kerken, ja onder de voorgangers dier kerken.

Intusschen, moge er hier geen sprake zijn van eene afzonderlijke kerk of van eene afzonderlijke

Sluiten