Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord van liefde; en het is onverschillig of een electrische stroom en een telegrafeertoestel daartoe dient, dan wel een magnetische stroom en een voorwerp, als tafel, kast of dergelijke.

Bovendien heeft het physische mediumschap nog dit voordeel, dat de verschijnselen niet onafscheidelijk verbonden zijn aan de mediums. Aan hysterie, krankzinnigheid, zenuwziekte of iets dergelijks kan niet gedacht worden ; en men moet, om de feiten te ontzenuwen, zijn toevlucht nemen tot de veronderstelling van bedrog, of van eene onbekende kracht, die de verschijnselen doet ontstaan. Prof. Crookes sprak langen tijd van „psychische kracht"; doch toen deze psychische kracht bleek met verstand begaafd te zijn, en bekend met bijzonderheden uit zijn leven, boog hij het hoofd voor de werkelijkheid en erkende de waarheid van de spiritualistische hypothese.

Onder de physische verschijnselen is het directe schrift vooral van veel belang. Het medium Slade had in het bijzonder de geschiktheid dit mogelijk te maken. Op twee op elkaar sluitende en verzegelde leien, waartusschen een stukje griffel gelegd was, werd schrift ontvangen, zoodat verondersteld worden moest, dat onzichtbare handen het stukje griffel in beweging hadden gebracht en over de gesloten lei op zulk eene wijze bewogen, dat er zich schrift vormde. De Franschman Baron de Guldenstubbe verkreeg direct schrift door bladen wit papier neer te leggen bij de beelden van beroemde personen; de bladen werden na een poosje teruggevonden, beschreven met het duidelijke handschrift van den overledene, en bevatten meestal karakteristieke uitspraken. Dit directe schrift (dat ook dikwijls tot direct teekenen of schilderen wordt, zoodat teekeningen tot stand komen zonder de hulp van eenige menschenhand) doet ons denken aan het bekende bijbelverhaal van het schrift aan den wand in Belsazars feestzaal. Zooals in dat verhaal gesproken wordt van

Sluiten