Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strekt niet onvoorwaardelijk aanbevelen; en zelfs waarschuwen het niet te doen zonder op de hoogte te zijn door lectuur, of zonder de tegenwoordigheid van iemand die er van op de hoogte is. Het is beslist verkeerd, dat allerlei menschen, met of zonder kennis van deze dingen, er maar op los gaan, een kring vormen en de verschijnselen wakker roepen, waarvan zij de draagkracht en beteekenis niet kennen; en meermalen reeds hebben deze lichtvaardig gehouden séances verkeerde gevolgen gehad. Voor sommige personen is het zelfs beslist te ontraden aan séances deel te nemen; omdat hunne groote ontvankelijkheid voor geestes-invloeden hen allicht blootstellen zou aan fatale invloeden van lage, onreine geesten, en zoo aan het gevaar van obsessie. Aan de andere zijde echter zijn er ook personen, wier sterke mediamieke aanleg oorzaak werd van allerlei abnormale verschijnselen. Alleen in eene séance-kring kan aan dat abnormale een eind gemaakt, en de eigenschap in goede banen gevoerd worden.

Als mijne overtuiging spreek ik het uit, dat het houden van eene séance op zich zelf geen kwaad is; van een „oproepen" van geesten is geen sprake; alleen van een mogelijk maken van de manifestaties van die geesten, die zich uiten willen. Maar zal de séance goed gehouden worden, en er waarborg zijn, dat geen lage, onreine geesten de overhand verkrijgen, dan is eene ernstige stemming, eene afwezigheid van twist of toorn, een biddend opzien tot den Vader der geesten, groote kalmte en scherp toezicht noodig. Zoodra zich verschijnselen voordoen, die wijzen op invloed van lage geesten, heffe men de zitting op; en wanneer elke séance wordt gevuld met de manifestaties van ongelukkigen, dan is het m. i. beter de séances te staken, ook met het oog op de gezondheid van het medium. Voor iedereen is het echter niet aan te raden zich op dit gebied te begeven. Waartoe ook? Hoofdzaak is niet:

Sluiten