Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 6. Opperrabbijn L. Wagenaar, Het Jodendom. No. 7. Dr. E. F. K r u ij f, Het Anglo-Katholicisme. No. 8. Pater H. Er man n s.J., De Jezuïetenorde. No. 9. H. H. Barger, De Nederl. Hervormde Kerk in haar tegenwoordigen toestand. No. 10. M. M o o ij, Bond van Vrye Evangelische Gemeenten.

In de He serie verscheen:

No. 1. Charles W. Penrose, Het „Mormonisme". No. 2. Dr. S. D. van Veen, Het Stundisme. No. 3. N. van Beek, Het Baptisme in Nederland. No. 4. Dr. T. Cannegieter, De Moderne richting. No. 5. Pastoor J. H. Berends, De Oud-Katholieken. No. 6. P. H. H u g e n h o 11 z Jr., Vrjje Gemeenten. No. 7. Dr. J. W. Pont, De Luthersche Kerk in

Nederland.

No 8. Opperrabbijn L. Wagenaar, De Talmud. No. 9. M. L i n d e n b o r n, Het Reform-Katholicisme. No. 10. Mevr. E. G. N ie u wburg—W o o d, De Kwakers.

In de Ille serie verscheen reeds:

No. 1. Bicknell Young C. S. B., „Christian Science". No. 2. Dr. P. J. Kromsigt, De Confessioneele

Richting.

No. 3. Mr. Isidore Hen, Het Zionisme.

No. 4. S. K. Bakker, Het Christen-Socialisme.

In de bekende uitgave „PRO EN CONTRA" is verschenen :

SPIRITISME

Pro: J. S. Göbel; Contra: Dr. A. }. C. Snijders.

— Prijs f 0.40 —

Ieder, die behalve het vóór ook het tégen van het Spiritisme wil overwegen, koope deze brochure. — Men vrage prospectus der ,,Pro en Contra"-reeks!

In de uitgave „LEVENSVRAGEN" heeft het licht gezien:

Het Spiritisme en Zijn Gevaren

door Is. ZEEHANDELAAR J.Bzn.

Arts te Amsterdam — Prijs f 0.40 —

In dit boekje wordt het Spiritisme weer van een geheel andere zijde bezien.

Sluiten