Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze zich wel *eens niet slechts tegen voorhanden gebreken, maar ook tegen waarheden keert, die het fondament raken, waarop de Broederkerk met de kerken der Hervorming is opgebouwd, 't Spreekt van zelf, dat wat het geestelijke leven in 't geheel, en geestelijke gemeenschap in 't bijzonder betreft, de toestand in de afzonderlijke gemeenten verschilt en ook met den tijd verandert.

Onder de gemeenten der Broederkerk in Duitschland bekleedt nog altijd de Moedergemeente Herrnhut (met Berthelsdorf), ledental 1150, de eerste plaats, vooral als zetel van het Hoofdbestuur der geheele Broederkerk, van dat der Broederkerk in Duitschland in 't bijzonder en van het Hoofdbestuur harer Zending. Herrnhut in menig opzicht vooruitgestreefd, is Niesky in de Pruisische Opper-Lausitz, ledental 1168, als plaats waar de opleidingsscholen der Duitsche Broederkerk gevestigd zijn: het Padagogium (gymnasium voor de theologen der Broedergemeente) en andere, de Zendingsschool, de Kweekschool voor onderwijzers, en verder kostscholen voor jongens en meisjes. Zoo ook het Diaconessenmoederhuis „Emmaus". Andere Broedergemeenten in Duitschland zijn: Gnadenfrei in Midden-Silezië, ledental 694, met bloeiende kostscholen, Gnadenfeld in BovenSilezië met het theologisch seminarie der Duitsche Broederkerk; verder: Gnadenberg en Neusalz in BenedenSilezië; Kleinwelke in 't koninkrijk Saksen, met de kostscholen voor de kinderen der zendelingen; Gnadau bij Maagdenburg met de kweekschool voor onderwijzeressen; Neudietendorf en Ebersdorf inThüringen; Christiansfeld in Noord-Sleeswijk, Neuwied en Königsfeld in 't Zwarte woud, allen met kostscholen; gemeenten in Berlijn en Rixdorf (bij Berlijn). Kleinere gemeenten, in de laatste 35 jaren ontstaan, te Breslau, Hausdorf, Guben en Dresden. Verder in Fransch Zwitserland : Montmirail en Prangins, beide met kostscholen en te Peseux. Haast in al deze gemeenten zijn vrije

Sluiten