Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

óns, en dat geeft in den dood blijdschap en verheuging, als wij van harte gelooven, dat de Vader, met Christus Zijnen Zoon van de dooden op te wekken, het plechtig voor hemel, aarde en hel heeft uitgesproken, dat de dood, als bezoldiging der zonde, geene macht meer over ons heeft, dewijl Christus deze bezoldiging in onze plaats heeft betaald, en daarmede den dood heeft vernietigd. Dat geeft blijdschap en verheuging, want ten slotte is de Heiland den Zijnen zeer nabij, en Hij geeft hun de kroon der rechtvaardigheid, wanneer zij ingaan in des Konings paleis. Dan hebben zij hunnen Koning, dan zijn zij deelachtig den hemel en al zijne volheid, en hebben verzadiging der vreugde en liefelijkheden ter Rechterhand Gods altoos en eeuwiglijk.

Daarvan ware nog veel te zeggen; doch wie Christus heeft, die zal het zelf ondervinden; — en wie Hem niet heeft, die zoeke Hem, eerdat de deuren van het paleis voor eeuwig gesloten zijn, en gij er niet meer kunt binnenkomen, hoe gij ook klopt.

AMEN.

Sluiten