Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den weg des verderfs. Dan ziet ge uit en dan vraagt ge naar redding uit het gevaar, waarin ge verkeert en naar verlossing uit den hangen nood, die u roepen doet tot God om genade en ontferming. Gaat dan op uw angstgeschrei het licht voor u op in de duisternis, en ziet ge door de verlichting van uw verstand het licht, in Hem geopenbaard, die het Licht der wereld is, het Licht, waar reeds van oudsher, Gods heilige profeten van hebben getuigd, dan zult ge verstaan wat het zegt, dat in Hem, en in Hem alleen het leven is. Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven.

Die door het geloof de belofte des evangelies omhelst, die is gered. Dan vindt ge in Jezus terug, wat ge in Adam hebt verloren, en met den blindgeborene, die door Jezus is genezen, zult ge kunnen getuigen, tot roem van Gods genade: één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Zoo immers getuigt al het volk van God: eertijds was ik duisternis, maar nu ben ik licht in den Heere. Dan hebt ge de wegen en de werken der duisternis den rug toegekeerd, om van nu voortaan te wandelen in de wegen en inzettingen des Heeren. Die groote, die geheel eenige ommekeer en verandering in uw leven, dankt ge niet aan eigen kracht of wijsheid, maar aan de genade aan u

Sluiten