Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denken. Als altijd spreekt hii de waarheid gelijk hij het van den Heere heeft geleerd. En gelukkig de dienaar des Heeren, die zijn voorbeeld in dezen volgen mag. Wordt dan door velen gehaat, veracht, verworpen en miskend, de gunst des Heeren en de vrede des gemoeds, zal dan uw deel zijn, en alle oprechte kinderen Gods, die door den Heere zijn onderwezen, zullen amen zeggen op uw prediking. En gelukkig ieder hoorder, die door Gods ontferming zooveel licht en gezicht in Gods getuigenis heeft, dat men geen andere waarheid, a's de waarheid erkent. Wat niet is naar den regel van Gods getuigenis, hoe schoon en vernuftig ook voorgesteld door menschen, zal niet bestaan. Nooit zal ook Christus in Zijn dierbaarheid en noodzakelijkheid recht worden gekend tenzij, dat we weten wat het zegt, door Hem uit de duisternis tot het licht geroepen en van de macht des Satans verlost, en om Zijnentwil tot een kind Gods te zijn aangenomen. Dat doet ons denken aan het heerlijk doel en einde, waartoe Paulus door den Heere was afgezonderd en uitgezonden, om te prediken den vollen raad Gods.

Bij aandachtige overweging, van hetgeen Paulus hier begint te zeggen , in betrekking tot het doel en einde zijner

Sluiten