Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevinden. De hulpdienst der Medische zending heeft aldaar de deur geopend voor de verkondiging van het Evangelie. Het „Petronella hospitaal", aan welks hoofd in het begin Dr. J. G. Schemer stond, wordt in 1910 met een tweetal zalen uitgebreid, terwijl op kosten van den Sultan reeds in de residentie een tweetal kleine hospitalen zijn gebouwd en nog meerdere zullen gebouwd worden, die onder leiding staan van het Petronella-hospitaal. Om gezondheidsredenen moest Dr. Scheurer naar het vaderland vertrekken. Thans is Dr. Pruijs geneesheer-directeur, Dr. Vogelensang tweede geneesheer en zien de deputaten voor de Medische zending uit naar een derden geneesheer. De Heere verhoore het gebed tot Hem en zegene de pogingen, daartoe aangewend.

OPGAVE van de Predikanten die in de Kerk na de

Afscheiding te Amsterdam hebben gediend.

NAMEN Datum van nnnr wpllcpn T ppnar Datum in a m t. jn. bevestiging. Uoor welken Leeraar. van afscheid.

j j

S. van Velzen 16 Juni 1839 H. de Cock 28 Nov. 1854

A. G. de Waal 2 Maart 1856 S. van Velzen 25 April 1858

A. S. Entingh 3 Oct. 1858 A. Brummelkamp 26 Mrt. 1865

J. J. de Visser Aug. 1861 A. S. Entingh 26 Mrt. 1865

J. Jüch 3 Nov. 1861 A. S. Entingh 10 Aug. 1862

(tijdelijk)

P. van der Sluijs 5 Nov. 1865 D. Donker 16 Mei 1881

D. K. Wielenga 13 Jan. 1867 P. van der Sluijs 12 Oct. 1873

H. Beuker 5 Nov. 1873 id. 29 Sept. 1881

L. Neijens 2 Dec. 1874 H. Beuker nogin dienst

W. H. Gispen 14 Aug. 1881 L. Neijens overleden

J 23 Sept. 1909

A. Brouwer 5 Aug. 1883 W. H. Gispen 11 Juni 1889

Sluiten