Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slotwoord.

Wij kunnen dit woord Ter gedachtenis niet eindigen zonder een slotwoord. Wij schreven deze hoofdstukken, voora! voor de jongeren in onze Kerk, opdat zij ook zouden weten de groote dingen, welke God in onze Gereformeerde Kerk van Amsterdam heeft gedaan. Dit slotwoord kan kort zijn. De preek was lang, dus moet de toepassing kort zijn.

In de eerste plaats; Roemt niet in de Afscheiding. De Afscheiding is geen gedeelte der geopenbaarde waarheid Gods. Zij is ook geen geloofsstuk. Zij is een stuk van de geschiedenis van de Kerk Gods. Soms heeft het er op geleken, dat Afgescheidenen alleen met die personen kerkelijk konden verkeeren, die betreffende de Afscheiding dezelfde beschouwing hadden als zij. Nooit mag de beschouwing over De Afscheiding het 4de formulier van Eenigheid zijn.

Roemt ook niet in de Afscheiding, sprekende over de trouw der vaderen en de gruwelijke vervolging, uzelven opwindende, terwijl gij persoonlijk vreemd zijt aan de genade Gods en niet kent den drang om Gode te gehoorzamen en te dienen met geheel uw hart. Dan zoudt gij gelijken op hen, van wie da Costa zegt in : Voor 25 jaar, Een lied in 1840.

Is 't wonder, zoo een Eeuw, verzonken in haar droomen, en grondslag en banier van 't grootsche werk vergat en 't jonge Duitschland joelt waar eenmaal Luther bad 1 Maar 't overblijfsel leeft, trots wet en woordverkrachting, daar is een toekomst voor 't geloof, een heilverwachting voor onze zuchtende aard. Daar is een Christuskerk, niet in de gunst des tijds, maar in haar Heiland sterk.

Sluiten