Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*f*> vmchenmiXTr^-z^^m—

Voorwaarden van inteekening.

Elke Serie omvat 10 nummers, die binnen het tijdsverloop van één jaar het licht zien.

De prijs per Serie van 10 nummers is ƒ3.50. Om deze uitgave binnen ieders bereik te brengen, is de uitgever bereid bij afname van eenig getal complete abonnementen aanzienlijke korting te verleenen.

Afzonderlijke nummers zijn tot een beperkt aantal verkrijgbaar voor / 0.60. Bij bestelling van getallen wordt hier

op echter een groot rabat gegeven.

Bestellingen dienen dan te geschieden binnen 14 dagen na den dag der verschijning.

christendom en Maatschappij, onder redactie van Prof Mr P. A. Diepenhorst en Prof. Dr. H. Visscher, Serie I,' II en III, per serie van 10 nummers f3 50

Afzonderlijke nummers f0 60

Hierin zijn reeds verschenen:

•ene I. No 1. Prof. Dr. H. Ba vin ck, Christelijke beginselen en maatschappelijke verhoudingen. — No. 2. Dr. I R Sloteneer de Bruine, Christelijke Vakorganisatie. No. 3. Pro. Dr. H. Visscher, Religie en arbeid. No. 4. Prol. Mr. P. A. Diepenhorst, Het Collectief arbeidscontract. - No. 5. Dr. J. Th. de Visser, Onsstaalkundig beginsel. - No. 6. Prof. Dr. S. D. van Veen Zondagsrust _ No. 7. Ds. H. Pierson, Prostitutie en maatschappij. _ No. 8. Prof. Mr. A. A>,„, Huwelijk en huwelijkswetgeving. - No. 9. Dr. j. Lammens van du eren, Het Nieuw-Malthusianisme. — No. 10. Prof. Mr. . A. Diepenhorst, Sociale verzekering.

Sluiten