Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar „de zon brengt ook maden voort." Het examen beantwoordt niet aan het doel en met dit stelsel kan men er ook niet aan voldoen.

Niet examineerbare eigenschappen van het slachtoffer blijven bij zulk een onderzoek geheel buiten beoordeeling en deze zijn het (meer nog dan de wetenschappelijke ontwikkeling) die vooral in een maatschappelijke betrekking het meest op den voorgrond treden ein blijvend resultaat verzekeren b.v. .ijver, toewijding, liefde voor de waarheid, eerbiediging van het rechtsgevoel enz. Dit danken wie aan de gehuldigde objectiviteit van 't onderzoek, die gebaseerd is op 't grootst mogelijke wantrouwen. De vraag is in hoofdzaak of het uitkomt met de cijfers; en daarom is de opleiding alleen opgeschroefd tot de twijfelachtige hoogte of neergedrukt tot het akelig tage peil van boekenwijsheid, volgons voorschriften eener wet of program, die door een ieder docent anders wordt opgevat en die geen* hooger eïsch kent, dan geschikt examenmateriaal te leveren. Wat verder van de jonge menschen wordt, nadat zij in het geestelijke abattoir zajn afgestempeld als geschikt ter aflevering, daarover bekommeren zich «weinigen en dan alleen ondanks het stelsel. Wat .heeft de school aan zoo'n examen en zoo'n opleiding? 't Antwoord ligt niet ver. Maar we vragen ook, wat heeft de vrije school aan een staatsexamen, we vragen niet eens aan zoo'n onderzoek. Onze Christelijke School stelt haar eigene eischen. Dat komt uit im de keuze der vakken.

We denken hier aan Bijbelsche-, Kerk- en Zendingsgeschiedenis. Wel hebben onze vereenigingen het na-iexamen ingevoerd, doch men beeft daarmee niet bereikt wat men beoogde en bovendien is ons beginsel altijd geweest ze niet na en naast elkander te behandelen de vakken en dus moet ook bij opleiding en examens de scheiding vervallen.

Het examen vraagt niet naar het vak der Christelijke School.

Verder komt het uit in de verhouding der vakken. Bijbelsche en kerkgeschiedenis telt niet mes, maar ook aan vaderlandsche geschiedenis wordt niet de aandacht geschonken, dóe ze verdient. En dan het zingen! We merkten het reeds op. Stelt u voor een Christelijk Onderwijzer, die niet kan zingen of geen instrument kan bespelen. Aan de belangrijkste vakken wordt niet steeds de grootste waarde toegekend.

Vervolgens komt het uit in den omvang der vakken. Bij

Sluiten