Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Spanjaard kwam, durfde de Inquisitie alles tegen de „ontrouwe zonen der kerk*' te ondernemen.

Daarentegen maakten de Staatsche legers het Leven den Roomschen om den godsdienst niet ondragelijk.

w ui £ ^00 bleven ^an 'n Jaar 1600 nog alleen

w &t overbleef. r i is 1 • •-> ,

taeretormeerde Kerken aan te wijzen in Breda

en in enkele zoogenaamde „Hollandsche plaatsen over water." n.1. in Geertruidenberg, sedert 1574 (een vesting), Klundert, sedert 1576 (een vesting), Heusden, sedert 1579 (een vesting), Willemstad, sedert 1581 (een vesting) en te Fijnaart, sedert 1587 (een plaats nabij de beide vestingen Klundert en Willemstad gelegen).

Dat het alleen in vestingplaatsen aan den rand van Holland mogelijk was de Gereformeerde kerken staande te houden of te vestigen, is het niet teekenend genoeg voor den droeven toestand waarin Brabant gekomen was op geestelijk gebied.

NA HET JAAR 1600.

, En hoe is het nu na 1600 gegaan?

08m8®n Was Brabant verdoofd en ingezonken, en is

het niet weer ontwaakt met de oude kracht en

energie der 16e eeuw?

De geschiedenis der Kerk in Brabant blijft daarop het antwoord niet schuldig.

Toen het, vooral door het twaalfjarig bestand wat begon te luwen (1609 — 21) zijn er door de Synoden in Holland gehouden, ,,vertooghen" tot de Staten-Generaal gericht, om ,,te letten op de priesters, die nog openbaren dienst doen binnen de palen der Vereenigde Provinciën, inzonderheid in de Baronye van Breda en het Marquisaat van Bergen op Zoom; opdat ze eindelijk uit hunne openbare diensten geweerd en in

Sluiten