Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1637 f Tl u " 8 Hert°Senbosch *elf uitgaande, die na 637 vqfpred antenbezat_i bewerkfe dat ^ Staten Generaal een be_

sluit namen allereerst voor zooveel de Meyery betrof, maar ook voor andere plaatsen.

Zeven predikanten uit Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Friesand en Groningen werden door de Gen. Staten aan de genoemde Classis toegevoegd, specaal voor deze overwegingen en voorstellen.

Later werden nog twee predikanten uit Gelderland aan de vergadering toegevoegd. Ook namens den Prins van Oranje had een predikant zitting.

Zeventien predikanten werden er eerst beroepen door deze vergadering. Door de Staten wordt hun beroep geapprobeert en hun tracte-

menten bepaald op f 800.- ; „.1. f 200.- meer dan het gewone tractement.

In September wordt deze „Groote vergadering" gemachtigd om

nog twee en dertig predikanten te beroepen op een tractement van

UU.- en f 150— bovendien, als zij voor een combinatie worden beroepen.

In het laatst van 1648 en in 't begin van 1649 had de bevestiging van de meesten der beroepen plaats.

Zoo konden op de Mei-Classis 1649 te 's Hertogenbosch aanwezig zijn 56 predikanten, geplaatst in de Meyery en in Peel en Kempenland.

Moeilijkheden. BeroePen en installeeren ging nog al. Maar wegens de eigenaardige methode van reformeeren - door en vanwege de Hooge Overheid - bleven de moeilijkheden niet uit.

Op sommige plaatsen werd reeds vóór de bevestiging openlijke of bedekte tegenstand getoond. Dreigingen, verbrijzeling van ruiten in de plaats, waar de predikant gehuisvest was, afgesneden klokstrengen en „met lood toegegoten kerckslooten" behoorden tot de beginselen der smarten.

Soms kunnen de predikanten geen woning te huur krijgen. En de Godsdienstoefeningen worden soms gestoord door met violen in de kerk te komen om verwarring te brengen.

Zoo ging het op de meeste plaatsen. En ntet slechts in het eerste jaar. De moeilijkheden in class. en provinc. acta „paapsche stoutigheden"

Sluiten