Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VANWEGE DE ALGEMEENE DOOPSGEZINDE SOCIËTEIT.

DE BETEEKENIS VAN DE DISSENTERS IN DE KERKGESCHIEDENIS VAN NEDERLAND.

REDE

BIJ DE AANVAARDING VAN HET HOOGLEERAARSAMBT IN DE GODGELEERDHEID AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EN DAT AAN DE KWEEKSCHOOL DER ALGEMEENE DOOPSGEZINDE SOCIËTEIT DEN IQden FEBRUARI 1913 UITGESPROKEN

DOOR

Dr. W. J. KUHLER.

bro

1913'.

11 B

LEIDEN, ' --p

A. W. SIJTHOFF'S UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ. 1913.

Sluiten