Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den Raad worden gebracht, die hen verbiedt verder het Evangelie te verkondigen. Zooals nu het bericht van 431 parallel loopt met 2, 7.00 is ook acta 513 ,w een parallel tot 3, etc. I11 beide verhalen zijn de hoofdmomenten gelijk. Beide keeren zijn de Apostelen in den tempel. Volgens het eene bericht zijn het slechts Petrus en Johannes, volgens het andere alle Apostelen. Beide keeren worden zieken genezen, in het eene geval één, in het andere eenige. Beide keeren ontstaat er een volksverzameling, waarvoor volgens het ééne bericht Petrus een rede houdt, waarvan het andere bericht niets vermeldt. Beide keeren volgt de gevangenneming van de Apostelen, en brengen zij den nacht door in de gevangenis om den volgenden dag voor het Sanhedrin gevoerd te worden. Volgens het eene bericht blijven zij in de gevangenis, volgens het andere worden zij des nachts door een engel verlost en moeten des morgens uit den tempel gehaald worden.

Beide keeren houdt Petrus een rede voor het Sanhedrin en beide malen houdt dit lichaam, nadat de Apostelen weggevoerd zijn, een beraadslaging, waarbij volgens het eene bericht Gamaliël een rede houdt. Beide malen is het resultaat van de beraadslaging hetzelfde, n.1. een verbod aan de Apostelen om het Evangelie te verkondigen. Beide keeren worden de Apostelen nadat hun het raadsbesluit is medegedeeld, vrijgelaten, het ééne bericht weet van een voorafgaande tuchtiging te verhalen.

Overeenkomst genoeg om ook hier te zien twee voorstellingen van dezelfde gebeurtenis, tevens een steun voor de meening, dat Acta 2 en 431 parallelle verhalen zijn, waarvan dan 431 het oorspronkelijke verhaal is. Het luidt: >En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren, bewogen en zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheids.

Sluiten