Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verstopt en als zij zich niet onttrekt aan de kracht en den invloed van Christus, die de Zon der Gerechtigheid is.

Waar dit gezien, gevoeld en geloofd wordt, moet op twee dingen ernstig worden gelet. Vooreerst op de weg en wijze waarop en waardoor het bloeien van de lelie wordt bevorderd, en in de tweede plaats op hetgeen oorzaak kan zijn, waardoor groei en bloei schier onmogelijk wordt gemaakt.

Gehoorzaam aan God, afhankelijk van God, geloovig in God, zoo heeft reeds de geschiedenis van Israël, maar ook later de geschiedenis der Christelijke Kerk geleerd, dat is Gode welbehagelijk, daardoor wordt God verheerlijkt en het heil van Sion bevorderd.

Wat zegt het veel M. H., als we vervolgens lezen in onzen tekst, in nauw verband met het voorgaande, dat de Heere van Zijn Israël getuigt: „Hij zal zijne wortelen uitslaan als de Libanon."

Dit wijst als derde gedeelte ons

III. Op Israëls kracht.

Uit de wortels trekt de boom of bloem zijn voedsel. Op zijn wortels staat de boom en de bloem vast. Dat wortelwerk in de beeldspraak van den tekst duidt de voorspoed en de bestendigheid van een volk aan. Dit alleen zegt daarom in betrekking tot het Israël Gods al zooveel. Daardoor wordt de belofte: „Hij zal bloeien als de lelie" nog aanmerkelijk vergroot. We zijn het volkomen eens met die uitleggers, die meenen, dat we hierbij niet zoo zeer te denken hebben aan het gebergte van dien naam, als wel aan de cederen van den Libanon.

't ls waar, het Libanongebergte strekt zich wijd uit. Verge-

Sluiten