Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

redenen, die mij met blijdschap het werk onder U doen opvatten, is, dat Gij u voorbereidt tot het predikambt in de Ned. Herv. Kerk. Zelf heb ik in kleinere en grootere gemeenten in dat ambt gediend. En ik weet uit ervaring, dat Gij daarvoor nog wat anders noodig hebt dan een stuk theologie, zelfs dan een stuk sluitende theologie!

Het is mijn bede, dat God mij geve, met U door te dringen tot den religieuzen grond der dingen, waarmee wij in aanraking komen, waar niet uw denkend brein alleen, maar uwe heele ziel in actie komt, waar de heilige bezieling geboren wordt, die U niet alleen tot schrandere theologen maakt, maar bovenal tot levende predikers van het Evangelie.

Ik heb gezegd.

Sluiten