Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£d s.

Van meer dan een zijde aangezocht, om dit tijdwoord in druk te laten verschijnen, ben ik ten slotte voor dien vriendelijken aandrang bezweken, en heb ik gemeend aan dit verzoek gevolg te moeten geven. Ik geef het in gewijzigden vorm, met het oog ofi de gewijzigde omstandigheden, waarin wij ons, sinds dit woord werd uitgesproken, bevinden. Moge dit geschreven woord nog voor velen, in deze bange dagen, zijn tot onderwijzing, vermaning en vertroosting. De Heere doe daartoe zijn zegen ook op de lezing van dit woord rusten.

Arnhem, Aug. 1914.

SCHOUTEN.

Sluiten