Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als den Satanoverwinnaar, als den algenoegzamen Borg en Middelaar, die het alles betaald heeft, die alles met God de Vader voor ons in orde gebracht heeft en houdt, die Satan, dood en hel overwonnen heeft, en die nog altoos tegen Satan, dood en hel, wereld en zonde de Zijnen zoo bewaart, dat zonder den wil huns hemelschen Vaders geen haar van hun hoofd vallen zal.

Zoo komen wij dan niet beschaamd uit, als wij het met Hem wagen, in Hem gelooven.

En wij leeren ook het haasten af. Jesaja zegt: „die gelooft, zal niet haasten!" En Petrus: „die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden!" Dat is hetzelfde, het zijn twee zijden van een en dezelfde zaak.

Vanwaar dat gejaagde, dat angstige, dat ontevredene, dat onzekere, in ons leven, ons denken, ons doen en laten? Omdat wij niet op den Steen, op Christus gezonken zijn. Omdat wij wel zeggen: ik geloof in God, ik geloof in Jezus Christus, ik geloof in den Heiligen Geest, en nochtans gelooven, vertrouwen wij niet, laten het aan Hem niet over.

Want wie waarlijk alles aan Hem overlaat, die zal niet vreezen, ook niet haasten, ook niet her en der grijpen en zoeken naar steunsels en middelen om Gods Kerk in stand te houden. Christus Jezus, die het alles volbracht heeft, die zal het alles volbrengen.

O Geliefden, waar wij zoo verbroken zijn in eigen gronden, waar wij zoo beschaamd zijn uitgekomen met alle hulpmiddelen, voornemens, beloften, en in Christus vrede vonden, daar wordt deze Heere Jezus ons dierbaar!

Daar roemen wij niet over onze liefde tot Hem. oNeen, want Hij heeft er wel recht op, maar gelijk in alles, zoo zijn wij ook in onze liefde tot God en tot Christus zondaren, vijanden, wereld- en zondeliefhebbers bevonden. Maar hoe

Sluiten