Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THEOL. UNIV. APELDOORN

iNMMIlHIII

O 3198 00025797 1

Eerder verscheen bij W. KIRCHNER, Amsterdam:

Het Wezen der Materie

door Dr. J. WOLTJER

EN

De Kerk en het Sociale Vraagstuk

door Dr. J. C. DE MOOR.

TWEE REFERATEN

gehouden op de

Wetenschappelijke Samenkomst

op 1 Juli 1914.

Met het Stenographisch Verslag van de gevoerde bespreking.

Prijs ƒ1,50.

Ook zijn afzonderlijk verkrijgbaar:

Beide referaten te zamen f 1, —-

Het verslag van de bespreking - 0,50

Sluiten