Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. Balthasar. Uw Gernt Hubris lijkt mij wel eefl lastige broeder, hij is anders niet zonder intelligentie.

Anselmo. De jongen is moeilijk voor zich zelf en maakt het anderen ook moeilijk. Als gij ver er doorgevraagd hadt, zou het u gebleken zijn dat hij zijn zaken wel weet. 't Was jammer dat uw klein examen niet al te best wilde vlotten. Zooals; ui zei zijn niet-weten was niet erg, er zijn wel andere blunders, die een afgrond van wanbegrip aan

^Dr^Balthasar. Ik stel voor dit intermezzo nu verder op zijn beloop te laten, Gernt is nu bij zijn kornuiten, waar hij zijn fortuin wel zoeken zal, hij 7al er aardige jongens en meisjes vinden.

Mijne Heeren, nu moet gij mij eens zeggen hoeveel docenten, hoeveel leeraren aan dit jonge mensch

^Ansefmo. "Gemt is geweest op een behoorlijk bezet gymnasium, wat onderwijskrachten betreft raam het getal niet te hoog, als ik zeg dat vijftien leeraren in den loop der zes gymnasiumjaren aan 7iin vorming hebben meegewerkt.

] Dr Balthasar. Mijne vrienden Ariel en Hilanon beginnen te lachen. Wijt dit niet aan onwellevendheid niets is verder van ons, maar mijn vnen en ook ik, wij kunnen ons van zulk een ptecemealopleiding geen rechte voorstelling meer maken, bedoel niets persoonlijk - onvriendelijks, als ik ze dat zij ons thans kortweg ongerijmdl voorkomt Gy wilt zoo'n iongmensch brengen op de hooöte, to waarhik gien duizelingwekkende hoogte, waarop hif staan moet om naar een Universiteit te kunnen gaan moeten daar nu, vraag ik, vijftien menschen aan 'te pas komen? Als ik wel zie, ligt daar een van de diepste oorzaken van al uw tcleursteHmg ,

II uw vermoeiende proefnemingen op °nde™^

bied. Gij komt er niet en nooit uit, zoolang bj den ban van deze legkaart-opleiding blijft.

Sluiten