Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met buitengewone vrijmoedigheid weet hij aan de historische gebeurtenissen die voorstelling te geven, welke het meest zijn inzichten in het gevlei komt. De voorbeelden van dit willekeurig en impressionabel optreden zijn in zijn geschriften gemakkelijk te vinden.

Als een wezenlijken karaktertrek van het kapitalisme beschouwt S o m b a r t de ongebondenheid van productie en afzet. Bij de kartel en trust wordt echter die vrijheid streng beperkt; zij weerspreekt de tendenz, welke S o m b a r t als een essentieel vereischte voorstelt. In stee van nu zijn begripsbepaling van het kapitalisme aan eene herziening te onderwerpen, schakelt hij de behandeling van een ingrijpend instituut als de ondernemersbonden geheel uit en verdedigt de wonderlijke stelling, dat daarin een anti-kapitalistisch streven moet worden gezien.')

Dit jaar heer S o m b a r t in het Archiv für Sozialwissenschaft und Soziulpolitik eene nieuwe studie over Die Entstehung der kapitalistischen Unternehmung opgezet.2) Hij is getroffen door het feit, dat de periode, waarin het aanvangspunt van het kapitalisme valt, tevens het tijdvak is, waarin de dubbele boekhouding in practijk wordt gebracht, en aan haar, die in zijn vroegere studiën over de geboorte van het kapitalisme onvermeld blijft, wijdt hij eene verhandeling met deze dithyramben: „Man kann schlechthin Kapitalismus ohne doppelte Buchhaltung nicht

ven; „Sombart übertreibt um der Antithese willen eine richtige Beobachtung bis zur Exklusivitiit und damit bis zum Nonsens" fbldz. 337).

Belangrijk is ook de studie, diie Pohle aan Sombart's optreden wijdt, in Jahrbücher für Nationalökonomie un4 Statis'tik,; 3e Folge, 26e band, bldz. 356 en vlg.

x) Eene verdediging van deze handelwijze geeft Sombart in Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, band 29, bldz. 696 en vlg.

2)- Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolit i k, band 41^, bldzj., 299 en vlg. De aangehaalde plaatsen: vindt men op bldz. 317 en 318.

Sluiten