Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRO EN CONTRA

In dc nieuwe jaar-serie, die 1 April 1932 is aangevangen, zijn verschenen of zullen verschijnen :

I. PLATTELANDSVERARMING.

Wordt het platteland uitgebuit door de hooge stedelijke en industrie-loonen ?

Pro: J. Smid, Oud-ref. bij de Directie v. d. Landbouw. Contra? J. W. Matthijsen, Red. van Het Volk.

II. DE CRISIS EN DE DETAILHANDEL.

Vrijheid of Gebondenheid?

Gebondenheid: Dr. E. J. Tobi.

Vrijheidt Mr. B. C. Slotemaker.

^ III. ACTIEVE HANDELSPOLITIEK.

Pro: Dr. L. G. Kortenhorst, Lid der Tweede Kamer.

Contra: S, Posthuma.

IV. DE GOUDEN STANDAARD.

Pro: Prof. Mr. A. M. de Jong, Adj. Secr. Ned. Bank. Contra: Prof. Dr. C. A. Verrijn Stuart.

V. BELASTINGVERHOOGING.

Is die in ons land nog mogelijk?

Pro: J. J. Bekaar.

Contra: Prof. Dr. H. W. C. Bordewijk.

VI. (waarschijnlijk) HET JOODSCHE VRAAGSTUK.

VII—XII staan nog niet vast.

(Veranderingen voorbehouden).

Prijs per deel f 1.—.

Per Serie van 12: f 10.—.

VERKRIJGBAAR BIJ DEN BOEKHANDEL

N. V. HOLLANDIA-DRUKKERIJ - BAARN UITGEVERS

Sluiten