Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prof. dr. Diedrich Bischoff, Merkblatt iiber Freimaurerei, uitgave van den Verein Deutscher Freimaurer, Jena 1925.

H. P. Priester, Open brief over het doel der Vrijmetselarij voor hen die zich voor de Orde interesseeren. Vrij bewerkt naar het Duitsch van August von Reinhardt, uitgave van Belkum te Leeuwarden.

E. Quartier-la-Tente, 1'Esprit maponnique, uitgave Büchler en Co., Bern, 1910.

A. A. d. H., Vrijmetselarij, uitgave der loge Moed en Volharding te Assen, 1911.

W. M. van den Broek, Fiat Lux. Uitgave A. W. Bruna en Zoon, Utrecht, 1914.

A. C. van Oorschot, Waarom word ik Vrijmetselaar? Uitgave van de loge La Vertu te Leiden, 1914.

Prof. mr. G. André de la Porte, W^at is toch Vrijmetselarij? uitgave van G. C. T. van Dorp en Co. 's Gravenhage, 3e druk 1922.

A. F. L. Faubel, Vrijmetselarij en de Orde van Vrijmetselaren, Uitgever Giunta d'Albani, 's Gravenhage, 5e druk, 1925.

Vele andere goede werken en werkjes zijn hierbij nog niet genoemd. Opzettelijk werden alleen geschriften van de hand van vrijmetselaren opgesomd. Geschriften van andere hand kunnen juist zijn wanneer ze zich beperken tot mededeeling van feiten, welke zij dan toch aan anderen ontleenden; de eigen beschouwingen der auteurs blijven onvolledig omdat zij de eigen, persoonlijke, ervaring geheel missen.

Sluiten