Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G E W O JN E VERGADERING

DER AFDEELING

TAAL-, LETTER-, GESCHIEDKUNDIGE EN WIJSGEERIGE WETENSCHAPPEN,

GEUOUDEDi DEN 124en MAART 1888.

»:o«

Tegenwoordig de heeren: naber, onder-voorzitter, m. de

vries, brill, be ets, fruik, kuenen, six, hoekstra, kern, de goeje, land, campbell, acquoy, asser, pleijte, tiele, matthes, verdam, cornelissen, muller, fockema and rea e,

a. pierson en boot, secretaris.

De heeren Opzoomer, Leemans, G. de Vries Az., Borret en Moltzer hebben zich wegens het niet bijwoneii der vergadering verontschuldigd.

Het proces-verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en 11a eenige wijzigingen goedgekeurd.

De secretaris leest een brief van den heer L. W. C. van den Berg, gedateerd Delft, 16 Februari, waarbij deze zijn voornemen te kennen geeft om langen tijd ia Nederland te vertoeveu, en zich daarom verplicht gevoelt als Correspondent te bedanken. Aangenomen voor kennisgeving. Namens den schrijver Leonce Janmart de Brouillant te Brussel, biedt hij voor de boekerij aan diens Histoire de Pierre du Mar-

Sluiten