Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daaraan te ruiken tegen die onaangename lucht. Wij reisden daarin 10 dagen en kwamen toen aan verwoeste steden, tusschen welke wij 20 dagen lang (anderen 27, nog anderen een maand) reisden. Wij vroegen naar de oorzaak dier verwoesting en vernamen dat Gog en Magog invallen iu dat land deden en deze vernieling gepleegd hadden. Vervolgens kwamen wij (Edr. voegt er bij: en dat wel in 6 dagen) aan versterkte plaatsen in de nabijheid van het gebergte, in een tak van hetwelk de dam is. In die plaatsen vonden wij menschen die Arabisch en Perzisch spraken (Edr. vult hier in: en daar is eene stad, waarvan de koning

' O

Adhkesch-khakan heet (vgl. lbn al-Wardi p. 56) en de inwoners daarvan zijn) Moslims, die den Koran lazen en scholen en moskeen hadden. Zij vroegen ons van waar wij kwamen en wij verhaalden dat wij gezanten van den Vorst der Geloovigen waren. Verwonderd herhaalden zij »den Vorst der Geloovigen?" Wij zeiden »ja". — »Is hij een oud man, vroegen zij, of een jongeling?". — Wij zeiden »jong". — »Eu waar woont hij?" — »In eene stad van Irak, die Sorra man raa (Samarra) heet". — Zij zeiden »daarvan hebben wij nog nooit gehoord". (Hier voegt Edrisi in: »wij vroegen hen toen op onze beurt hoe zij tot den Islam bekeerd waren en wie hen den Koran had leeren lezen. Hun antwoord was: »dit is reeds voor langen tijd geschied. Er kwam een man op een hoog beest met lange pooten en een bult op den rug — zij bedoelden blijkbaar een kameel — die zich onder ons vestigde, zich met ons leerde verstaan, ons de wetten en inzettingen van den Islam onderwees en ons den Koran leerde lezen en begrijpen"). Van elk dezer plaatsen tot de volgende is een afstand van 1 a 2 parasangen. Vervolgens kwamen wij iu eene stad Ika genoemd, die 10 parasangen in omtrek had. Deze stad had ('t getal is uitgevallen) ijzeren poorten, die bij 't sluiten van boven werden neergelaten. Binnen den muur zijn zaadvelden en moleus. Iu deze stad vertoefde Dhu '1-Karuain met zijne legers. Tusschen haar en den dam is een afstand van 3 dagreizen en van daar tot den dam zijn forten en dorpen tot men den derden dag aan den dam komt. Dit nu is een

Sluiten