Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noemt deze plaats Mïrki en nog heden is zij op de kaart van Kiepert als Merke vermeld, 't Is thans eene kleine vesting en poststation (Petzholdt, Umschati im Russischen Turkestan, p. 194). Edrisi (II, 217) noemt de stad Berek en zegt dat van daar de rivier Berek zijn naam ontleent. Dit rust waarschijnlijk op een valsche gissing.

Van daar naar Aspara wederom 4 Par. Deze plaats (wel van de gelijknamige in Ferghaua te onderscheiden) is genoemd in 't reisverhaal der gezanten van Shah-Rokh (Yule CC). Yule houdt het Equius van Rubruquis voor dezelfde plaats eu meent dat het in de buurt van het tegenwoordige Tokrnak lag (CCXIII).

Van daar naar Nüzkat, een groot dorp, 8 Par. Van daar naar Kharandjawan (lezing niet zeker), ook een groot dorp, 4 Par. Dan naar Djül 4 Par. Kodama noemt dit ook een groot dorp. Dan naar Sarigh, een groot dorp, 7 Par.

Van daar naar de stad van den Turkscheu khakan 4 Par. Kodama geeft den naam dezer stad (sic). Van

daar naar Nawaket 4 Par. Deze plaats, volgens Kodama eene groote stad, is ons van twee kanten bekend. Vooreerst als zetel van een metropolitaan der Nestorianen (Yule CCXLV en 179), en dan als de plaats van waar de khakan in 737 zijn inval in Chottal begon (Tabari II, 1593 seq.) over Choschüragh.

Van daar naar Konak 3 Par. Volgens Kodama zijn hier eigenlijk twee plaatsen, de eene Konak, de andere Saghür Konak geheeten, samen dragen zij den naam Süjat of Süjab (Tab. 1441). Tabari verhaalt (p. 1596), dat de khakan van deze plaats 17 dagmarschen had tot Chottal.

Van deze plaats tot Opper-Nüschadjan gaat een karavaan, die zich in de weiden en bij de waterplaatsen ophoudt, 15 dagen. De Turksche post legt den afstand in 3 dagen af. Edrisi heeft voor de karavaanreis 10, voor de post 5 dagen (I, 496 en II, 218). Nüschadjan is de grens van China.

Het audere uitgangspunt is de welbekende stad Usch in Ferghana. Van daar naar Uzkend of Jüzkend, de stad van den dihkdn Chürtekin 7 Par. Van daar naar de 'akaba d. i. steilen bergopgang, in Zwitserland Stutz geheeten (Sprenger?

Sluiten