Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 „HOUDT HET FORT."

XIII.

\. li VANNEN broeders! 1) ziet het teeken, j j Wapp'rend in de lucht;

jY? versterking komt van boven:

Weest dan niet beducht.

koor.

„Houdt steeds aan, totdat Ik kome 1

Eoept n Jezus na;

Zendt het antwoord naar den hemel:

„Door genade, — ja !"

2. Ziet! een vreeselijk leger naadren,

Satan aan het hoofd;

Houdt steeds aan, schoon helden vallen,

Kracht is u beloofd.

3. Broeders! hoort de Godsbazuinen,

Klinkend in de lucht!

Jezus komt, Hij drijft den vijand Sidd'rend op de vlucht.

4. Lang en hevig is nu 't strijden.

De oogen hemelwaarts!

Haast komt Jezus ons verbidden.

Moed gevat! Yooiiwaarts!

13 HEMELZANGEN.

XIV.

1. tj O O ET de hemelzangen! Daar is heden vreugd, Li Want een ziel keert weder tot den troon; Ziet, de Vader drukt hem aan Zijn hart verheugd, En begroet Zijn eens verloren zoon.

koor.

Glorie ! glorie ! hoort der eng'len stem !

Glorie! glorie 1 hoort, zij loven Hem! De verlosten juichen met der eng'len heir,

En den weerklank hoort men heinde en ver.

1) De kinderen kunnen zingen „0 gij kind'ren",

Sluiten