Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij prijzen U, God, voor het licht van Uw Geest, Dat ons leidt tot den Heiland, die zondaars geneest

S. W$ prijzen U, God, voor het Lam ons geslacht, Dat met U ons verzoend heeft, en tot U gebracht.

4. Verlevendig ons, ja, vervul 't harte weer,

Met den gloed van de liefde van Jezus den Heer.

5. Geef nieuw leven weer, wek de dooden op, Heer! Dat zij komen tot U en U leven ter eer 1

17 DE BLIJDE BOODSCHAP.

XVIII.

1. T~\E blijde boodschap van Gods heil J_} Komt nu tot allen vrij;

Hoor! Jezus spreekt: Ik ben de Weg; „Komt, zondaars, komt tot Mij."

KOOR.

Geen and're naam gegeven,

Geen and're weg voor mij;

't Is Jezus die ons redden moet,

Het leven geeft Hij vry.

2. Er is één weg, die leidt tot God,

Één weg voor u en mij:

Ja, Jezus is de Poort des heils,

De Weg des levens, Hij.

8. Mijn eenig lied, mijn eeuw'ge hoop Is: Jezus heeft gena;

Mijn een'ge roem is: Jezus stierï Voor mij op Golgotha.

18 VEILIG IN JEZUS' AliMEN.

XIX.

1. "TTEILIG in Jezus' armen,

V Veilig aan Jezus' hart;

Daar, in Zijn teêr erbarmen,

Daar rust mijn ziel van smart.

Sluiten