Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik zal tot Hem zeggen: „Vader!

Vader! 'k H^b gezondigd, gezondigd,

*k Heb gezondigd tegen den hemel en voor UI Ik ben niet meer waardig te heeten Uw zoon!** Ik zal opstaan !

Ik zal opstaan en gaan tot mijn Vader, Myn Vader.

30 DE OPEN POORT.

XXXIV.

1. f"K zie een poort wijd open staan,

J[ Waardoor het licht komt stroomen Van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen mag gaan. Om vrede te bekomen.

KOOR.

Genade Gods, zoo rijk en vrij !

Die poort staat open ook voor mg,

voor mij ! voor mij !

Staat open, ook voor mij.

2. Die open poort laat d' ingang vrg

Aan wie komt binnenvlieden;

Aan rijk en arm, aan u en mij Komt Jezu3 vrede bieden.

S. l>ie open poort leidt tot Gods troon: Ga door, laat niets u hind'ren ;

Neem op uw kruis, aanvaard de kroon, Die God biedt aan Zijn kind'ren.

4. In 't hemelrijk, voor Jezus' troon,

Daar leidt het kruis tot zegen ;

Daar dragen wij voor kruis, een kroom Door Jezus' bloed verkregen.

31 DE ALOUDE TIJDING.

XXXV.

1. X>RENG mij de aloude tijding. J ) De tijding van Gods troon, Van Jezus' zondaarsliefde,

De liefde van Gods Zoon:

Sluiten