Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klaag daar, want uw Heiland hoort. Hoe ook 't leed uw ziel doorboort, Jezus troost u door Zijn woord,

Daar is plaats by 't kruis I

2. Kom tot Jezus om gena.

Daar is plaats bij 't krnis;

Vlied, o vlW tot Golgotlia!

Daar is piaats hij 't kruis ;

Wordt uw ziel gekweld door smart, Is 't dat u de zonde tart,

Jezus biedt u rust voor 't hart,

Daar is plaats bij 't kruis!

Vlied, o zondaar, o vlied nu!

Daar is plaats bij 't kruis.

Jezus gaf Zich ook voor u;

Daar is plaats bij 't kruis. Levensstroomen uit Zijn zij Vloeien steeds voor u én mij;

Rijk of arm — komt allen vrij!

Daar is plaats bij 't kruis!

4. Heerlijk nieuws voor iedereen I Daar is plaats bij 't kruis.

Daar is redding, daar alleen,

Daar is plaats by 't kruis! Stroomen van genade en vree Vloeien uit Gods liefdezee.

Zondaars, komt, brengt andren meê; Daar is plaats bij 't kruis.

38 HEER, GEDENK MIJNER.

XXXIX.

1. TS Jezus' bloed voor mij gestort? X Gaf Hij Zijn leven vrij ?

Gaf Hij voor mij Zijn dierbaar bloed Zyn levensbloed voor my ?

KOOR.

Help mij, o Heiland, geef gen£,

Blijf daaglijks mij nabij !

En nu Gij tot den Vader bidt, O Heer, gedenk aan my !

Sluiten