Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gii hebt voor 't hart, voor 't bang gemoed, Verzoening aangebracht.

4. Ook ik was eens in zonde-nood,

Maar Jezus maakt' mij vrij !

Nu prijs ik Hem tot in den dood,

Want Hij stierf ook voor mij.

5. En als ik in den hemel woon,

En jubel aan Zijn zij',

Dan klinkt mijn loflied voor Zijn troon $ Gij, Heiland, stierft voor mg!

^9 REIN DOOR HET BLOED.

xcix.

'• \\T J ® zijn het die aan 's levens stroomen staan ? V? Wie zijn zij die door 's Hemels poorten gaan? Heffend juichend 't loflied aan:

„Rein door het bloed van het Lam!"

KOOR.

Zwevend door de poort van het zalig hemelrijk ) „Rein door het bloed van het Lam!" ' ]

2. Zij zijn het die op aard' reeds in hun jeugd, In Jezus vonden al hun levensvreugd.

Juichend nu voor God verheugd:

„Rein door het bloed van het Lam."

3. Zij zijn het die in al hun aardschen strijd Vrede en vreugde vonden t'allen tijd;

In den Heer die 'thart verblijdt:

„Rein door het bloed van het Lam."

4. Nu zyn zij veilig voor den troon van God ;

Geen zonde of dood verstoort hun zielsgenot;

Eeuwig juichend — zalig lot!

„Rein door het bloed van het Lam."

60 O, HAD IK DUIZEND TONGEN!

c.

I. 7~\ HAD ik duizend tongen meer!

V/, Zij zongen allen meê

Sluiten