Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den lofzang van mijn Heer en God, Die vreugde geeft en vreê.

2. Mijn Heer, mijn Heiland en mjjn Borg, 0, geef mg steeds gena!

Opdat ik van Uw liefde spreek', Gekruist op Golgotha!

8. O, Jezus! Naam die vrees verdrijft En droefheid vlieden doet:

Die naam klinkt hemelsch in mijn oor, Geeft vrede aan 't bang gemoed.

4. Uw bloed verlost uit Satans macht, Uw bloed maakt slaven vrij ; Den grootsten zondaar maakt Hij rein, Uw bloed verlost' ook mij !

81 VERTROUWEN - DAT IS AL.

CIV.

1. QLECHTS vertrouwen eiken dag, O Hoe de storm ook woeden mag,

Jezus' trouw staat vast en pal, Slechts vertrouwen, dat is al!

KOOR.

Slechts vertrouwd zoolang ik leef, Tot deez' aarde mij begeef,

Tot in 's hemels lofgeschal;

Slechts vertrouwen, dat is al!

2. Helder schijnt na lange smart,

't Licht des Geestes in mijn hart; Als Hij leidt, vrees 'k voor geen vaU Slechts vertrouwen — dat is al!

3. Zingend als mij 't licht bestraalt, Biddend als het nachtfloers daait,

Wat verzoeking m' overval,

Slechts vertrouwen — dat is alt

ê. Slechts vertrouwen uur aan uur,

Heel des levens korte duur,

Niets van Hem mij scheiden zal, Slechts vertrouwen — dat is al!

Sluiten