Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog m de laatste ure toeroepende : „Jan liet anker wordt gelicht en de touwen worden losgemaakt! De kaptein gaat sterven; maar het zieleanker is in het binnenste heiligdom geworpen! De haven der eeuwige behoudenis hgt daar ginds! De stad, die fundamenten heeft, zie ik haar poorten reeds voor mij ontsluiten. Vaarwel, Jan ! vaarwel ! Dank voor al uwe bemoeienissen. Wat nu gescheiden wordt, zal straks voor eeuwig vereenigd wezen.» Vaarwel, tot voor den troon van het Lam \"

En de kaptein was niet meer !

Sluiten