Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe komt het dat vele wijze en goede geesten zoo koel voor hem schijnen of geheel niet van hem gewagen?

Juist door dezelfde oorzaak, die zooveel goede en verstandige lieden buiten zijne vereering en gemeenschap sluit — onkunde en ingenomenheid met lievelingsvoorstellingen. Nochthans komt zijn zegen over allen, zooals de regen nederdaalt over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. — Wat hebben wij van het verhaal zijner wondervolle geboorte te denken? — Dat kunnen wij u nog niet ontsluieren, voor ons is dat alles ook nog niet te doorgronden. Houd u aan den Christus der Evangeliën, die in hoofdzaak de waarheid bevatten, maar veel is zinnebeeldig, hang niet aan de letter; de geest maakt levend, de letter doodt. Alles zal later opgehelderd worden, wat heden nog omneveld moet blijven. Heb Jezus lief en volg hem na, en gij zult hem in zijne heerlijkheid leeren kennen en hem gelijkvormig worden".

Eens smeekten wij onze vrienden, om zich voor onze uiterlijke zinnen zichtbaar te maken. Dit bedroefde hen en zij verzekerden ons, dat wij het niet zouden kunnen dragen. „Gij weet niet wat gij begeert en moogt er niet op aandringen, want het zou u schaden. Dat eene wil ik doen, ik wil het Medium een kus geven op haar voorhoofd, maar zij moet dan niet schrikken en tevreden zijn." Inderdaad voelde mijne vriendin, terwijl wij er nog over spraken, eene warme kus op haar voorhoofd, zoo natuurlijk alsof een zichtbaar mensch haar had gekust. Zij was veel meer ontroerd dan wij verwacht hadden of zij vermoed had. Zoo ging het ook op zekeren avond dat mijne lieve moeder deel aan de zitting nam, en mijn vader bad zich voor ons zichtbaar te maken. Hij waarschuwde haar er niet te zeer op aan te dringen, daar hij meende dat zij den indruk niet zou kunnen dragen, want, zeide hij, onze Magnetische

Sluiten