Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

licht-aura is zeer schitterend. „Wees dan onbevreesd en kalm", zeide hij door het gecontroleerde Medium, „en ik zal beproeven u althans iets van mijn licht te laten zien om mijne tegenwoordigheid u te bewijzen".

Wij waren slechts met ons drieën; een helder brandende petroleumlamp verlichtte het vertrek. Eensklaps scheen het ons alsof er wel twintig lampen brandende waren, zoo verbazend nam het licht toe, maar dat ontsprong niet aan de lamp, maar stroomde uit een donkeren hoek van de kamer. Het verlichtte de roode meubelgordijnen zoo sterk, alsof de volle middagzon er achter geweest was; met het toenemende licht kwam ook die wondervolle vibratie, die ons met heilige ontroering doorhuiverde, terwijl de glans in dien hoek zoo verblindend sterk werd, dat wij alle drie uitriepen: „Het is genoeg; wij kunnen niet meer verdragen."

Aanrakingen heb ik in die dagen slechts tweemalen gevoeld; eenmaal toen mijn vader op mijn verzoek mij zeide, dat hij mijn arm zou aanraken, voelde ik een onzichtbare hand er zacht langs glijden, en lang bleef de arm zonderling gevoelig en eenigszins stram. Op zekeren avond voelde ik geheel onverwacht, bij den aanvang van eene séance, twee kleine handen op eigenaardige wijze op mijn hoofd rusten, en zich bewegen als streelde iemand zachtkens daarover. „Wie strijkt daar over mijn haar," vroeg ik door het Medium, en het antwoord was: „uwe zuster Anna staat bij u". Dit was de overleden zuster van mijn echtgenoot en zij had mij menigmaal op die vriendelijke wijze over mijn hoofd gestreken als zij naast mij stond, maar dat was aan het Medium niet bekend.

Maar het zouden niet enkel liefelijke en vriendelijke manifestaties zijn, die wij moesten leeren kennen; ook het heftige en verschrikkelijke werd ons niet onthouden, en

Sluiten