Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hand, en wij volgen hem allen. Eensklaps maakte eene doodsche stilte nu plaats voor het helsch rumoer. Zijn eerste gang was naar de voordeur. Deze was behoorlijk gesloten, maar tegen den drempel lag de helft van de groote melkkan, welke de meid daar had gereed gezet; de andere helft vonden wij voor fornuis in de keuken, zeker tien meter van het eerste stuk. Op het kantoor was niets in disorde. In de keuken echter was alles wat langs de muren gehangen had, naar beneden gekomen, terwijl de melk, die in een kleine kan op de tafel gestaan bad, in het rond was gesprenkeld tegen houtwerk en zolder. De theestoof lag onderste boven voor den haard en hetgeen zeer merkwaardig was, geen kruimeltje asch lag er om heen gestrooid, hoewel het aschpotje zeer vol was.

De geheele machine scheen door een kunstgreep, als met luchtdruk in eens omgestolpt, zoodat er geen stofje in den val was weggestoven. Gebroken was er, behalve de groote melkkan, geen enkel voorwerp, ofschoon op de rechtbank glaswerk en borden van den vorigen avond voorhanden waren, en juist daartusschen waren de zware dingen gedeeltelijk gevallen, die van den muur geraakt waren; dit was even wonderlijk als de wijze waarop de aschpot en theestoof omgekeerd waren, zonder dat de asch verstrooid was.

Wij hadden genoegzaam gelijktijdig uit alle ramen gekeken in drie kamers, en er was rondom het huis, dat geheel vrij stond, geen spoor van eenig levend wezen, alleen zat een vreemde zwarte kat zeer op haar gemak bij de achterdeur in den tuin, alsof zij daar zat te slapen.

Vergeefs zochten wij naar eene natuurlijke verklaring voor deze verschijnselen, en mijn echtgenoot kwam in dien nacht, na een nauwkeurige inspectie van het terrein der manifestastie, tot de volle gewisheid, dat hier geen stoffelijke wezens gewerkt hadden en dat er niet overbleef dan

Sluiten