Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENE KOKTE EN EENVOUDIGE BESCHEIJVIN6

VAN DEN

WEG DER BEKEERING

DIEN DE

Drie-eenige Verbondsgod met mij gehouden heeft,

DOOE

E. DE GOEDE, Scheepstimmerman te Loeshorgh.

1845.

(OVERLEDEN 2 MEI 1853.)

V1KRDK DRU Iv.

DOESBOKGH,

J. C. VAN SCHENK BRILL. 1875.

Sluiten