Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus' prediking

Jezus treedt onder de menschen op met het woord: „Bekeert U, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen."

En Hij vindt menschen die naar Hem luisteren, die in Hem gelooven, die het met Zijn boodschap wagen, die Hem volgen.

Waardoor toch brengt Hij de menschen onder Zijn gezag? Woorden uit het verleden hebben reeds velen vóór Hem gesproken, reeds velen vóór Hem hebben de Heilige Schrift en de heilige geschiedenis verklaard. Op de toekomst hebben reeds velen gewezen met profetisch gezag. Maar één ding onderscheidt Jezus van hen allen. Hij zegt: heden. Het Koninkrijk der Hemelen is gekomen. Midden in de wereld, midden onder U is het verschenen. Oordeel en gericht zijn aangebroken. Hulp en troost en vergeving zijn in Hem geschonken. Met den eisch van volkomen bereidheid en sterke kracht verschijnt Hij onder de menschen.

En zij „versloegen zich over de macht van Zijn woord." Hij bleek macht te hebben het verborgene aan het licht te brengen, den diepsten nood te openbaren en te heelen, de heimelijkste zonden te ontsluieren en te vergeven. Door Hem werd het ingewikkelde leven eenvoudig een roeping tot barmhartige liefde, een dienen in gehoorzaamheid, en reinheid van hart.

Tot in de diepste diepten van het menschenhart daalde Zijn woord in en verbond allen, die hun hart voor Hem openstelden, die zich aan Hem toevertrouwden, tezamen tot een nieuwe gemeente.

(Matth. 4 vs. 17; Luc. 4 vs. 32)

Sluiten