Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus wandelt op de zee

Jezus zoekt de eenzaamheid. Daarom zendt Hij de jongeren weg naar het meer. Zij krijgen tegenwind en verkeeren in nood. Jezus ziet het gevaar, dat dreigt en komt tot hen over het water. Ontsteld zijn zij als zij Hem zien. Raadselachtig, immers in strijd met alles wat zij ooit ervaren hebben, is Zijn optreden. Zij schreeuwen van angst.

Maar Jezus' woord slaat als het ware een brug: ,,Zijt goedsmoeds. Ik ben het, Vreest niet." Een machtig geloof wordt door dit woord opgewekt. Petrus werpt zich aan de voeten van den Heer. „Indien Gij het zijt, zoo gebied mij tot U te komen." En Jezus roept hem toe door den storm: „Kom tot Mij."

Gij Petrus, met uw geloofsmoed, zal uw snel-opbruisend geloof sterk genoeg zijn? Een windvlaag, een hooge golf: ontzet ziet Petrus het aan.

Sluiten