Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reeds begint hij te zinken. Hij schreeuwt in vertwijfeling: „Heer help mij." Hij zag, hij begreep, hij geloofde, hij waagde. Maar de geweldige golf was zoo veel dichter bij dan de verre Heer en vaagde zijn geloof weg. Met hoeveel liefde steekt Jezus hem de hand toe — vóór het te laat is. Dan grijpt de Heer hem vast.

Een zinkende strekt zich naar Jezus uit. Twee handen omvatten Zijn arm. In een diep beschaamd hart klinkt het verwijt: „Gij kleingeloovige, waarom hebt gij gewankeld?" (Matth. 14 vs. 22—33)

De genezing van een blinde

Aan den kant van den weg zat een blindgeborene. De Oosterling ziet vaak genoeg zoo'n treurig schouwspel en gaat daaraan voorbij.

3/4-III

Sluiten