Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hef dragen van het kruis

Steeds zinloozer woedt de macht der duisternis tegen den Zoon Gods, die terwille van de verloren menschheid vrijwillig lijden en sterven tegemoet gaat. Het zware, harde kruis legt men Hem op de schouders. Jezus, die door alles wat Hij doorworsteld heeft, naar ziel en lichaam geheel uitgeput is, moet onder dezen last wel bezwijken. Nu ligt Hij terneer en boven Zijn doodsbleek gelaat verheft zich het onverbiddelijk harde kruishout. Ruwe handen der omstanders grijpen het en laden het kruis op de schouders van een voorbijganger, genaamd Simon van Cyrene, opdat hij het kruis achter Jezus aan zou dragen.

(Matth. 27 vs. 31—32)

Sluiten