Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ongeloovige Thomas

Eén was daar niet bij tegenwoordig geweest, Thomas. Hij heeft met de anderen geloofd en liefgehad, gebeden en getreurd. Treft hij ze nu blijde aan? Wat zij weten en denken, weet en denkt hij ook. Dezelfde berichten over het ledige graf zijn ook tot hem doorgedrongen. En toch kan hij hun vreugde niet deelen, niet verstaan. Want één ding ontbreekt hem — hij heeft Hemzelve niet gezien, den opgestanen Heer.

U.' ■ •'

reld overwonnen." Dan staat er geschreven van de discipelen, die vlak tevoren nog zoo bevreesd en moedeloos waren: ,,De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heer zagen."

' (Joh. 20 vs. 19—23; Joh. 16 vs. 33)

Sluiten