Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONWEER

'k Lig op mijn buik

in 't gras en ruik

het loof van pieperblommen.

Ginds licht het door

het bosch en 'k hoor

een verre donder grommen.

De zon verlaat

de dag en gaat

in roode wolken onder.

In 't Zuiden richt

een bliksemschicht

zijn speer en zwelt de donder.

Nu nadert zacht de zomernacht

met zwaarbevachte schreden.

Er rilt gerucht,

een windezucht

komt uit het bosch gegleden.

Er wervelt wind

die drijft en dringt

de volle donderkoppen

Een vette klik

en hardop tikt

de val der eerste droppen.

Sluiten