Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BELIJDENIS BIJ CHRISTUS' GEBOORTE

Ontoebereide aarde.

Hart, dat niet zwicht.

En tartend, ongebroken onder Uw hemel ligt.

Geen ploeg ontvangt noch egge. De voren haat.

Norsch Uwe zon en regen over zich komen laat.

Geen bloem waagt het te bloeien. Geen vogellied zingt over d'oppervlakte van mijn versteend gebied.

De herfst, lente en zomer,

zij komen — gaan.

Over mijn hart blijft immer de ruwe winter staan.

Wat zal een hand al zaaien? Op hoop van bloei?

Ruischende korenaren?

Zwellende vruchtengroei?

Oogst van gerijpte schooven? Gevlegeld graan?

Landman zoek snel een ander land voor Uw zaaiend gaan.

Sluiten