Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI VOORBERIG T.

Aangaande de wijze van bewerking zij alleen vernield, dat, nevens de vergelijking der behandelde punten met het Reglement zelf, meestal is gébruik gemaakt van de gedrukte Handelingen van de Algemeene Synode in den jare 1851 , alsmede van andere echte bescheiden, voor zoo verre zij eenig licht over de aangeroerde onderwerpen konden verspreiden: waar die bronnen zijn geraadpleegd, is zulks opgegeven.

Mogen deze Aanteekeningm iets, hoe weinig ook, toebrengen tot opwekking van het kerkelijk leven der gemeente, ter bevordering van het welzijn der Nederlandsche Hervormde Kerk!

Mei 1852.

Sluiten