Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook niet altijd bidden." 1) « Het bidden bestaat juist niet in 't luid roepen , 'l bestaat in 't schreijen ook niet." 2) Helder, mild, Euangelisch is zeker ook , dat hij het hezigen van secte-namen afkeurde. 3) Helder, mild, Euangelisch, wanneer hij , van de openbare Godsdienst sprekende, verlangt, dat men denke : cc Wordt er iets gezongen , dat nu voor mij niet is , dan is 't voor een ander , en op eenen anderen tijd zal 't eens voor mij zijn." 4) Zoo verraste het mij ook , dat hij , daar sommige Predikanten, van zijnen tijd, in het Doops-formulier verandering maakten , wel zijne overtuiging uitsprak, dat het beter ware, bij de letter te blijven ; maar het toch niet volstrekt veroordeelde , bijaldien men er van afweek. 5) Even zoo ademt het zekere liberaliteit, wanneer wij hem , ondanks zijne anders zoo hevige ingenomenheid tegen het Catholicisme , evenwel ergens dus hooren spreken : cc Wij willen niet hebben, dat er persecutie of vervolgingen tegen hen worden ondernomen ; maar alleen , dat er geen meer van buiten inkomen , geen nieuwe leerjongens of leermeiden ol knechts aangenomen worden, die Paapsch zijn , en, hetgeen wij altijd gezegd hebben, is dit, dat onze voorvaders zeiden : cc Altoos geen Geestelijken !"" 6j

Hier , waar het woord is over het heldere , milde, Euangelische , dat bij Smijtegelt, in zijne

i) Bladzij 68g. 3) Bladzij i84. 5) Bladzij 4o4. 2} « 688. 4) « 584. 6) « 543.

Sluiten