Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kadak . die in het bock Esra voorkomt, cn ook in Nehemia , is Jezus. 1) I)c Engel , die , naar Richt. Xlll, aan Manoach en diens huisvrouw verscheen , is Jezus. 2)

De heer Jezus was blank en rood; want Jer. XXX : 9 wordt Inj David genoemd , en David was ook blozend en blank. 3) Maar wat nog krachtiger bewijst, er staat Hoocjl. F: 10. « Mijn liefste is blank en rood." ij

Staat er Job. XXXV1: 26. «God is groot en wij begrijpen 't niet," dan wordt dat, volgens siwutegelts uitlegkundigen tact, van Jezus gezegd.5)

Lezen wij , Ps. XL: 7. « Gij hebt mij de ooren doorboord," dat beteekent, dat God, de Vader , Christus de menschelijke natuur heeft doen aannemen, in naauwevereeniging met zijne Goddelijke. 0) Jezus Christus cc een Hebreeuwsche en een Grieksche naam , omdat hij geen Zaligmaker zijn zou alleen van de Joden ; maar ook van de Heidenen : eerst echter de Hebreeuwsche naam , omdat hij eerst den Joden tot een Middelaar werd geschonken , daarna den Heidenen." 7) Hebben enkele Handschriften Prad. XII: 1. «Gedenkt aan uwe Scheppers" dat wijst op de Drie-eenheid. S) Zoo vindt hij ook bewijzen voor de Drie-eenheid in Gen. 1: 26. « Laat ons menschcn maken in Gen. XI: 7. «Laat ons nederdalen;? enz. (9

1) Bladzij 729. 4) Bladzij 587. 7) Bladzij iG,62.

2) 0 a23- 5) « 7^6. 8) « J20. 3) " 587' 6> « 9) « 122.

Sluiten